Linders Kampeerauto's

Officieel  dealer  Knaus  &  Carthago  campers...

Nieuws

Lange levertijden op nieuwe campers

Posted by Linders Kampeerauto's on November 25, 2021 at 4:35 AM


Camperen is booming! Laatste jaren was er al een sterke stijging in de camper-verkoopaantallen te zien en met de komst van COVID is eenieder zich nog meer bewust geworden van de voordelen van zelfredzaamheid en flexibiliteit, óók tijdens vakantie. Het komst kan COVID zorgt er daarmee voor dan nóg meer mensen zich orriënteren op de aanschaf van een nieuwe camper. Dat zijn nieuwe instromers, maar ook mensen welke welke het beslissingsmoment van aanschaf naar voren haalde en veel mesen welke altijd al hun (oudere) bestaande camper in de toekomst wilde inruilen voor een nieuw exemplaar, maar besluiten dat nú te doen. Aan de andere kant hebben we te maken met een ongekende grondstof- en toeleveringscrisis, maardoor niet alleen de prodcutie van camperfabrikanten in het gedrang komt, maar ook deze van de vele duizenden toeleveranciers in deze schakel. Dit heeft tot gevolg dat de productiecappacteit bij de fabrikanten erg vernauwd word. Men invensteert massaal in schaalvergroting van de productiecappacteiten, maar personeels- en onderdelen-tekorten samen met een continue veranderende markt van maatregelen en grondstof-tekorten maakt het onmogelijk om op volle cappaciteit te kunnen produceren. De sterk toegenome vraag aan de ene kant en de de beperkte productie aan de andere kant zorgen voor sterk oplopende levertijden. Het meerendeel van de nieuwe camper is op dit moment ten vroegste 2023 weer leverbaar! Orriënteerd u zich op een nieuwe camper? Houdt er dan serieus rekening mee dat het aanbod nog leverbare campers in 2022 zéér gering is en ook levertijden voor 2023 inmiddels beginnen op te lopen... 


Wij informeren u graag naar de mogelijkheden en u bent van harte welkom in onze showroom.

Vanwege aanhouden drukte in onze showroom andviseren wij u een afspraak te maken voor uw bezoek.

Categories: None


Comments are disabled.